ടിൻ്റഡ്/ഫ്രോസ്റ്റഡ്/ലോ-ഇ യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ്

  • ഗ്രീൻ യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ്

    ഗ്രീൻ യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ്

    പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിൽ, ഗ്രീൻ യു ചാനൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു.നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഓപ്ഷൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ഗ്രീൻ യു ചാനൽ ഗ്ലാസ് എന്നത് ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നമാണ്.ഈ ഉൽപ്പന്നം ഹരിതവും സുസ്ഥിരവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.
  • ടിൻ്റഡ് & സെറാമിക് ഫ്രിറ്റ് & ഫ്രോസ്റ്റഡ്-ലോ-ഇ യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ്/യു ചാനൽ ഗ്ലാസ്

    ടിൻ്റഡ് & സെറാമിക് ഫ്രിറ്റ് & ഫ്രോസ്റ്റഡ്-ലോ-ഇ യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ്/യു ചാനൽ ഗ്ലാസ്

    അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ടിൻ്റഡ് യു പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ് നിറമുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ്, ഇത് ദൃശ്യപരവും വികിരണവുമായ പ്രക്ഷേപണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നു.ടിൻ്റഡ് ഗ്ലാസിന് മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും താപ സമ്മർദ്ദവും പൊട്ടലും കുറയ്ക്കാൻ ചൂട് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താപം വീണ്ടും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ചായം പൂശിയ U പ്രൊഫൈൽ ഗ്ലാസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിറങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നു, അവ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അടുക്കുന്നു.യഥാർത്ഥ വർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഗ്ലാസ് സാമ്പിളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.നിറമുള്ള സെറാമിക് ഫ്രിറ്റുകൾ 650 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എരിയുന്നു.