Unedau gwydr wedi'u hinswleiddio'n isel-E

  • Unedau Gwydr Inswleiddiedig E Isel

    Unedau Gwydr Inswleiddiedig E Isel

    Gwybodaeth Sylfaenol Gall gwydr allyriadau isel (neu wydr E isel, yn fyr) wneud cartrefi ac adeiladau yn fwy cyfforddus ac ynni-effeithlon.Mae haenau microsgopig o fetelau gwerthfawr fel arian wedi'u gosod ar y gwydr, sydd wedyn yn adlewyrchu gwres yr haul.Ar yr un pryd, mae gwydr isel-E yn caniatáu'r swm gorau posibl o olau naturiol trwy'r ffenestr.Pan fydd lites lluosog o wydr yn cael eu hymgorffori mewn unedau gwydr inswleiddio (IGUs), gan greu bwlch rhwng y cwareli, mae IGUs yn inswleiddio adeiladau a chartrefi.Hysbyseb...