หน่วยกระจกฉนวน Low-E

  • หน่วยกระจกฉนวน Low-E

    หน่วยกระจกฉนวน Low-E

    ข้อมูลพื้นฐาน กระจกที่มีการปล่อยรังสีต่ำ (หรือเรียกสั้นๆ ว่ากระจกอีต่ำ) สามารถทำให้บ้านและอาคารสะดวกสบายและประหยัดพลังงานมากขึ้นกระจกได้เคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์ของโลหะมีค่า เช่น เงิน ซึ่งจะสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน กระจก Low-E ช่วยให้แสงธรรมชาติผ่านหน้าต่างได้ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเมื่อแก้วหลายลิตรถูกรวมไว้ในหน่วยกระจกฉนวน (IGU) ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างบานหน้าต่าง IGU จะป้องกันอาคารและบ้านโฆษณา...