We engaged in the architectural glass industry since 2006

Rheiliau gwydr diogelwch / Ffensys pwll gwydr

  • Rheiliau Gwydr Diogelwch / Ffensys Pyllau Gwydr

    Rheiliau Gwydr Diogelwch / Ffensys Pyllau Gwydr

    Gwybodaeth sylfaenol Cadwch yr olygfa o'ch dec a'ch pwll yn glir ac yn ddi-dor gyda system Rheiliau Gwydr.Rheiliau panel gwydr llawn / ffens pwll i falweri gwydr tymherus, y tu mewn neu'r tu allan, mae gosod system rheiliau dec gwydr yn ffordd sicr o gael sylw a dod â'ch syniadau rheiliau dec / ffensys pwll yn fyw.Nodweddion 1) Apêl Esthetig Uchel Mae rheiliau gwydr yn cynnig golwg gyfoes ac yn trwmpio unrhyw system rheiliau dec arall a ddefnyddir heddiw.I lawer o bobl, mae'r canllawiau dec gwydr yn gyffredin ...