सुरक्षा गिलास रेलिंग / गिलास पोखरी बारहरू

  • सुरक्षा गिलास रेलिङ / गिलास पोखरी फेंस

    सुरक्षा गिलास रेलिङ / गिलास पोखरी फेंस

    आधारभूत जानकारी तपाईंको डेक र पोखरीको दृश्यलाई ग्लास रेलिङ प्रणालीको साथ सफा र निर्बाध राख्नुहोस्।पूर्ण गिलास प्यानल रेलिङ/पुल फेंसमा टेम्पर्ड ग्लास बलस्टरहरू, घर भित्र वा बाहिर, गिलास डेक रेलिङ प्रणाली स्थापना गर्नु भनेको ध्यान आकर्षित गर्न र तपाईंको डेक रेलिङ/पूल फेन्सका विचारहरूलाई जीवनमा ल्याउने निश्चित-आगो तरिका हो।विशेषताहरू 1) उच्च सौन्दर्य अपील ग्लास रेलिङहरूले समकालीन रूप प्रदान गर्दछ र आज प्रयोग गरिएको कुनै पनि अन्य डेक रेलिङ प्रणालीलाई ट्रम्प गर्दछ।धेरै मानिसहरूका लागि, गिलास डेक ह्यान्ड्राइलहरू समावेश छन् ...