பாதுகாப்பு கண்ணாடி தண்டவாளங்கள்/கண்ணாடி குளம் வேலிகள்

  • பாதுகாப்பு கண்ணாடி தண்டவாளங்கள்/கண்ணாடி குளம் வேலிகள்

    பாதுகாப்பு கண்ணாடி தண்டவாளங்கள்/கண்ணாடி குளம் வேலிகள்

    அடிப்படைத் தகவல் உங்கள் டெக் மற்றும் குளத்தில் இருந்து பார்வையை தெளிவாகவும் தடையின்றியும் கண்ணாடி ரேலிங் அமைப்புடன் வைத்திருங்கள்.முழு கண்ணாடி பேனல் தண்டவாளங்கள்/குள வேலிகள் முதல் டெம்பர்டு கிளாஸ் பலஸ்டர்கள், உட்புறம் அல்லது வெளியே, கண்ணாடி டெக் ரெயில் அமைப்பை நிறுவுவது கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கும், உங்கள் டெக் ரெயிலிங்/பூல் வேலிகளின் யோசனைகளை உயிர்ப்பிப்பதற்கும் ஒரு உறுதியான வழியாகும்.அம்சங்கள் 1) உயர் அழகியல் மேல்முறையீட்டு கண்ணாடி தண்டவாளங்கள் ஒரு சமகால தோற்றத்தை வழங்குகின்றன மற்றும் இன்று பயன்படுத்தப்படும் மற்ற டெக் ரெயிலிங் சிஸ்டம்.பலருக்கு, கண்ணாடி டெக் ஹேண்ட்ரெயில்கள் பொருத்தமாக இருக்கும்...