खाली / कम फलामको टेम्पर्ड गिलास

  • नुहाउने कोठाको लागि खाली / कम फलामको टेम्पर्ड ग्लास

    नुहाउने कोठाको लागि खाली / कम फलामको टेम्पर्ड ग्लास

    आधारभूत जानकारी आउनुहोस्, यसलाई फेस गरौं, नुहाउने ढोका नुहाउने ढोका मात्र होइन, यो एक शैलीगत छनोट हो जसले तपाईंको सम्पूर्ण बाथरूमको लुक र अनुभवको लागि टोन सेट गर्दछ।यो तपाईंको बाथरूममा सबैभन्दा ठूलो वस्तु हो र सबैभन्दा ध्यान आकर्षित गर्ने वस्तु हो।त्यति मात्रै होइन, त्यसले राम्रोसँग काम पनि गर्नुपर्छ ।(हामी यसको बारेमा एक मिनेटमा कुरा गर्नेछौं।) यहाँ योंग्यु ग्लासमा, हामीलाई थाहा छ कि नुहाउने ढोका वा टबको घेराले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्न सक्छ।हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सही शैली, बनावट, र...