ජම්බෝ / විශාල ආරක්ෂිත වීදුරු

  • ජම්බෝ/අධික ආරක්ෂිත වීදුරු

    ජම්බෝ/අධික ආරක්ෂිත වීදුරු

    මූලික තොරතුරු Yongyu Glass වත්මන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ අභියෝගවලට පිළිතුරු සපයයි JUMBO / OVER-SIZED monolithic tempered, laminated, insolated glass (dual & triple glazed) සහ මීටර් 15 දක්වා (වීදුරු සංයුතිය මත පදනම්ව) අඩු-e ආලේපිත වීදුරු.ඔබේ අවශ්‍යතාවය ව්‍යාපෘති විශේෂිත, සැකසූ වීදුරු හෝ තොග පාවෙන වීදුරු සඳහා වුවද, අපි ඇදහිය නොහැකි තරම් තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ලොව පුරා බෙදා හැරීම පිරිනමන්නෙමු.ජම්බෝ/විශාල ආරක්ෂිත වීදුරු පිරිවිතර 1) පැතලි තෙම්පරාදු වීදුරු තනි පුවරුව/පැතලි තෙම්පරාදු පරිවරණය ...