សូមស្វាគមន៍ សាស្ត្រាចារ្យ ស៊ាង ចេង

សាស្រ្តាចារ្យ Shang Zhiqin ត្រូវបានអញ្ជើញជាសមាជិកអ្នកជំនាញនៃក្រុមបកប្រែនៃបណ្ណាល័យសម្ភារៈភាសាបរទេសនៃ Qinhuangdao Yongyu Glass Products Co., LTD ។

សាស្ត្រាចារ្យ Shang ធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសម្ភារៈសំណង់ Hebei ដែលភាគច្រើនចូលរួមនៅក្នុងការបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវភាសាអង់គ្លេស។

微信图片_20220707083955

ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៧-២០២២