កញ្ចក់ Dupont SGP

  • Dupont អនុញ្ញាត SGP Laminated Glass

    Dupont អនុញ្ញាត SGP Laminated Glass

    ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន DuPont Sentry Glass Plus (SGP) ត្រូវបានផ្សំឡើងពីសមាសធាតុស្រទាប់ប្លាស្ទិកដ៏ស្វិតស្វាញ ដែលត្រូវបាន laminated រវាងស្រទាប់ពីរនៃកញ្ចក់ tempered ។វាពង្រីកដំណើរការនៃកញ្ចក់ laminated លើសពីបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន ដោយសារ interlayer ផ្តល់នូវកម្លាំងរហែក 5 ដង និង 100 ដងនៃភាពរឹងនៃ interlayer PVB ធម្មតាជាង។លក្ខណៈពិសេស SGP (SentryGlas Plus) គឺជាអ៊ីយ៉ុងប៉ូលីម័រនៃអេទីឡែន និងមេទីលអាស៊ីត អេស្ទ័រ។វាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតក្នុងការប្រើ SGP ជាសម្ភារៈ interlayer ...