Dupont SGP laminirano staklo

  • Dupont ovlašteno SGP laminirano staklo

    Dupont ovlašteno SGP laminirano staklo

    Osnovne informacije DuPont Sentry Glass Plus (SGP) sastoji se od čvrstog plastičnog međuslojnog kompozita koji je laminiran između dva sloja kaljenog stakla.Proširuje performanse laminiranog stakla izvan trenutnih tehnologija jer međusloj nudi pet puta veću čvrstoću na trganje i 100 puta veću krutost od konvencionalnijeg PVB međusloja.Značajka SGP (SentryGlas Plus) je ionski polimer etilena i estera metilne kiseline.Nudi više prednosti u korištenju SGP-a kao međuslojnog materijala ...