સલામતી કાચ પાર્ટીશનો

  • સેફ્ટી ગ્લાસ પાર્ટીશનો

    સેફ્ટી ગ્લાસ પાર્ટીશનો

    મૂળભૂત માહિતી સેફ્ટી ગ્લાસ પાર્ટીશન વોલ ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ/લેમિનેટેડ ગ્લાસ/IGU પેનલ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે કાચની જાડાઈ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm હોઈ શકે છે.ફ્રોસ્ટેડ ગ્લાસ પાર્ટીશન, સિલ્ક સ્ક્રીન પ્રિન્ટિંગ ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ પાર્ટીશન, ગ્રેડિયન્ટ ગ્લાસ પાર્ટીશન, લેમિનેટેડ ગ્લાસ પાર્ટીશન, ઇન્સ્યુલેટેડ ગ્લાસ પાર્ટીશન માટે સામાન્ય રીતે પાર્ટીશન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા અન્ય ઘણા પ્રકારના કાચ છે.ગ્લાસ પાર્ટીશનનો સૌથી વધુ ઉપયોગ ઓફિસ, ઘર અને કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગમાં થાય છે. 10mm ક્લીયર ટફન ગ્લાસ પાર્ટીશન 5 ગણું સ્ટ્રો...