We engaged in the architectural glass industry since 2006

U dylunio pensaernïol gwydr proffil

A. Yn ôl y gwahanol ddulliau trin wyneb o wydr siâp U, mae gwydr boglynnog cyffredin, gwydr lliw, ac ati yn y dyluniad a'r dewis, yn ychwanegol at y gwydr boglynnog cyffredin, dylid nodi dewis gwydr arall.
B. Mae gwydr siâp U yn ddeunydd nad yw'n llosgi.Os oes gofynion arbennig, dylid ei ddylunio yn unol â'r manylebau perthnasol.
C. Dosbarthiad gwydr math U:
O ran cryfder, mae dau fath o wydr siâp U: math cyffredin a math wedi'i atgyfnerthu â gwifren neu rwyll.Mae'r gwifren arbennig neu rwyll metel yn cael ei gyflwyno i'r gwydr hylif cyn i'r gwydr hylif fynd i mewn i'r calendr, ac mae'r gwregys gwydr wedi'i atgyfnerthu gan wifren neu rwyll yn cael ei ffurfio ar ôl ei wasgu, ac yna'n mynd i mewn i'r peiriant ffurfio gwydr siâp U i ffurfio'r U- atgyfnerthu gwydr siâp.
O'r cyflwr arwyneb, mae dau fath o wydr siâp U: cyffredin a phatrwm.Gellir cynhyrchu gwydr siâp U gyda phatrwm delfrydol trwy rholer calendering gyda phatrwm.
Yn ôl lliw, mae yna ddau fath o wydr siâp U: di-liw a lliw, ac mae'r un lliw yn cynnwys lliwio a gorchuddio'r corff.Mae yna lawer o fathau o liwiau cotio, fel oren, melyn, melyn euraidd, glas awyr, glas, glas gem, gwyrdd a Wisteria[ 1]
D. Mae gwydr siâp U yn ddeunydd nad yw'n llosgi.Os oes gofynion arbennig, rhaid ei ddylunio yn unol â'r manylebau perthnasol.
E. Mae canlyniadau prawf cyfeiriadedd dwy adain y gwydr siâp U yn dangos bod cryfder y ddwy adain yn ochr y gwynt yn uwch na chryfder yr ochr leeward.
F. Yn ôl y siâp a swyddogaeth adeiladu, mae'r gwydr siâp U yn mabwysiadu'r dulliau cyfuniad canlynol:
G. Pan fo hyd wal rhaniad gwydr siâp U yn fwy na 6000 ac mae'r uchder yn fwy na 4500, dylid gwirio sefydlogrwydd y wal a dylid cymryd mesurau cyfatebol.
H. Pan ddefnyddir gwydr math U yn yr ystafell gyda lleithder uchel a gwahaniaeth tymheredd mawr rhwng y tu mewn a'r tu allan, dylid trin y broblem o ddraenio a diferu gwlith ar wyneb gwydr yn dda.
1. Pan ddefnyddir gwydr siâp U ar gyfer wal a tho crwn, ni ddylai radiws crymedd fod yn llai na 1500.


Amser postio: Mai-17-2021