Video về cách chúng tôi sản xuất và bảo quản U-glass

Bạn có biết kính chữ U được sản xuất như thế nào không?

Làm thế nào để lưu trữ và vận chuyển U-glass một cách an toàn?

Bạn có thể nhận được một số ý tưởng từ video này.

 


Thời gian đăng: 31-05-2022