អាជីព

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមរបស់យើង!

កញ្ចក់ Yongyu ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចិត្តបើកចំហ និងស្មារតីតម្រង់ទិសមនុស្ស សូមស្វាគមន៍អ្នកមកចូលរួមក្រុមរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ឬចង់ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកយើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីមែល។

Email: info@yongyuglass.com

ទូរស័ព្ទមកយើង: +86-400-089-8280